Bomunds i Burgen 802 (1:16) IP

Förste ägare till den här parten blev i början av 1830-talet Mårten Andersson från Sallmans i Burs (1790-1864) och hans hustru Brita-Lena Jöransdotter från Gejbjenne i Burs (1790-1861). Men det var först Daniel Larsson från Liffor 267 AN (1817-62) och hans hustru Lena Maria Georgsdotter från Heffinds i Burs (1818-1909) som i mitten av 1850-talet bosatte sig på parten och uppförde byggnader. Deras enda dotter dog strax efter födseln och de tog över en släkting från hustruns gård i Burs, Stina Maria Andersdotter (1846-1904). Daniel omkom vid fiske 1862 men året därefter gifte sig Stina Maria med Petter Maldesson från Aningåkra i Alskog (1836-1905) och på 1870-talet övertog man även en annan part varefter gården kom att omfatta halva Bomunds i Burgen. Sedan dess har fyra generationer av söner efterträtt varandra. Omkring 1900 tog Nils Pettersson (1876-1951) över gården och var gift med Selma Pettersson från By i Hablingbo (1883-1946). År 1927 gifte sig deras son Ivar Pettersson (1904-65), som var landstingsman från 1943 till sin död, med Anna Larsson från Hemmor 905 AL (1902-82).  Efter honom tog sonen Per Ivarsson (1929-2014) gift med Inga Andersson från Visby (1930) över gården fram till 1993 då han efterträddes av sin son Per-Erik Ivarsson gift med  Gun Sävhammar. De har senare tagit efternamnet Maldesson. Under 1900-talet har gården utökats genom inköp av mark från andra gårdar.