Maldes 320 A (3:1) GJ

Nils Sönessons son Anders Nilsson (1645-1730) fick denna del av gården, som han och hans hustru Gertrud Tomasdotter (1657-1729) innehade från 1694 till 1730. År 1710 gifte sig dottern Apolonia Andersdotter (1683-1739) med Lars Olsson från Galls  (1676-1742) som senare blev ny bonde efter Anders Nilsson. År 1740 delades parten på nytt och Lars son Olof Larsson (1711-88) gift med Anna Larsdotter från Gannor i Lau (1711-59) fick den fjärdedel som nu är Maldes 320 GJ. Olofs bror Anders fick den fjärdedel som blev Maldes 330 EnP. Av Olofs och Annas nio barn dog fem i tidig ålder. När Anna sedan avled 1759 gifte Olof om sig 1760 med Gertrud Nilsdotter, klockardotter från Eksta (1731-1800). Sonen Olof Olofsson (1743-91) gift 1770 med Margareta Tomasdotter från Hageby i Etelhem (1741-1820) övertog gården i början av 1770-talet efter sina föräldrar. Men Olof dog redan 1791 så änkan fick stå för gården under några år. Men 1796 fick hon en måg när Per Jakobsson från Ogges i Rone (1770-1803) gifte sig med dottern Anna Olofsdotter (1771-1836). Men Per omkom 1803 vid fiske tillsammans med grannen. Anna gifte om sig 1805 med Lars Jöransson från Asa i Lojsta (1778-1831) och vid storskiftet 1815 fick man flytta till den nuvarande platsen på Storåker. I början av 1820-talet övergick ansvaret till styvsonen Jacob Persson (1797-1862) gift 1822 med Catarina Larsdotter från Bomunds i Hammaren 692 ÅL (1799-1864). Omkring 1860 följde så sonen Jacob Jacobsson (1827-1919) gift 1857 med Anna Jönsdotter från Hemmor 902 JO (1834-1915). I början av 1890-talet tog sonen Anton Jakobsson (1865-1945) över gården och blev 1891 gift med Olivia Jakobsdotter från Bosarve 166 HN (1871-1967). De fick nio barn varav tre dog mycket små. År 1928 gifte sig dottern på gården Anni Jakobsson (1902-96) med Gustav Jakobsson från Hallbjärs NJ (1904-92), som inte fick några barn. Men 1965 såldes gården till John Bengtsson från Visby (1926) som då var gift med Birgit Larsson från Alvare 1:8 (1930-2008). Marken är utarrenderad men bostaden och tomten ägs i dag av yngsta dottern Ann-Charlotte – Lotta och Åke Larsson. Lotta driver mycket framgångsrikt Gotlandsgårdens konfektyr på gården där också tre söner bor.