Matisse JP

(För gårdens tidigare historia se Matisse). Per Jöranssons son Rasmus Persson (1774-1816) gift 1806 med Katarina Persdotter från Alvare 422 AT (1777-1860) tog över gården samma år som han gifte sig. Men redan efter 10 år avled Rasmus och änkan gifte om sig 1820 med Per Olofsson från Hallsarve i Lau (1789-1846). År 1838 tog sonen från första äktenskapet Per Rasmusson (1812-95) gift 1853 med Maximiliana Stenström från Hejde (1833) över gården efter sin styvfar. År 1882 blev sonen Johan Persson (1854-1921) gift med Maria Boberg från Botvatte i Ala (1857-1922) ägare men for samma år över till USA. Han återkom 1889 och blev kvar på gården till sin död 1921. Men sedan splittrades parten genom att sjukdom och dödsfall ledde till att många av de unga dog tidigt. År 1925 delades ägorna i 13 smålotter som köptes upp medan den lott som boplatsen ingick i övertogs av Matisse 247 ON.