Hemmor 223 (1:31) KG

En av de utbrutna gårdsdelarna från Hemmor flyttades vid laga-skiftet och kom att ligga mellan Nickstjups och Bosarve. Sedan mitten av 1860-talet bodde skomakaren Lars Anton Lindgren född vid Haltarvepart  – NL (1843)  gift 1864 med Eva Stina Floström från Haltarve LF (1843-83)  i huset. De fick sju barn och sedan Eva Stina avlidit ingick Lindgren ett nytt äktenskap 1884 med Stina Katarina från Hallbjänns i Lau (1853) och fick fyra döttrar till. Men inget av barnen bosatte sig på parten utan näste ägare blev 1913 muraren Frans Johansson född i Kråksmåla i Småland (1870-1954) gift med Karolina Djurman från Dalbo 358 MP (1882-1955). År 1934 avstyckades bostället som egen fastighet vid Hemmor och något tidigare hade Johansson även inköpt lite jord. Sonen Karl-Gustav Johansson (1916-75) gift med Lydia Häglund från Hallbjänne 684 BH (1918-97) övertog hemmet 1937 och startade med tiden en verkstadsrörelse på andra sidan landsvägen, som såldes 1960. Från 1985 bodde målaren Thomas Nilsson och Eva-Lotta Selander i huset som f.n. ägs av Eva-Lottas bror Stefan Selander.