Hallute 109 (1:17) AP

Hans Pettersson från Bomunds i Hammaren 668 VL (1831-86) gift 1858 med Anna Catarina Larsdotter från Olleifs i Ala (1827-1906) bosatte sig på Hägdarvejord. Dottern Olivia Hansdotter (1859-1936) gifte sig 1886 med Vilhelm Pettersson från Gangvide PP (1862-1941) och man köpte jord av Hallute. Vid lagaskiftet fick man flytta 300 m till sin köpta hemmansdel och senare utökades markinnehavet. År 1921 tog sonen Anton Pettersson (1888-1978) gift 1919 med Hilda Persdotter från Mattsarve i Lau (1884-1992), som blev nästan 108 år gammal!,  över och brukade gården fram till 1977 då dottern Anne-Marie (1923-2009) som 1951 gifte sig med smeden Evert Norrby från Snausarve i Lau (1920-96) blev ägare. I dag ägs gården av sonen Christer Norrby, som driver Christers Gräv & Alltjänst.

402861 image3 4.600 - Hallute 109 (1:17) AP
Grannmöte med stickor och garnnystan: Från vänster Ann-Marie Norrby Hallute 109, född Pettersson 1923; Elly Olsson Hägdarve 110, född Nilsson 1928; Agnes Nilsson Hägdarve 110, född Lindell år 1902 vid Nickstjups 227; Hilda Pettersson Hallute 109, född Persdotter Lau, i bakgrunden Maria Olsson Hallute 115, född Sandstedt år 1893 i Stockholm.