Pavals 310 (1:3) AJ

År 1729 blev Pavals åter befolkad då Hans Hansson från Bosarve (1702-35) och gift med Catarina Larsdotter vid Haltarve JJ (1700-39) tog över och gården flyttades till sin nuvarande plats. Hans dog och änkan Catarina gifte 1735 om sig med Olof Larsson från Bomunds i Hammaren 2:2 AN (1703). Catarina dog fyra år senare och några år senare lämnade Olof Pavals med sin familj. Ny bonde blev 1743 Johan Johansson från Gangvide 503 AK (1704-58) gift med Catarina Johansdotter från Mickels 607 OH (1708-74). Johan hade varit bonde på Gangvide men också ”brofogde” och ”hammarvakt”. Paret hade 10 barn. När Johan omkom utanför Djaupdy 1758 övertogs gården av sonen Johan Johansson (1734-1812) gift 1760 med Anna Hansdotter från Gerum (1736-1804). Under deras tid friköptes gården 1768 för 40 daler. Sedan gick gården från far till son i sex generationer. Hans Johansson (1763-1811) gift med Lena Maria Jakobsdotter från Stjärnarve i Eksta (1760-1839) tog över i slutet av 1790-talet. Han efterträddes av sonen Johan Hansson (1794-1856) som 1819 gifte sig med Catarina Hansdotter från Mattsarve i Lau (1792-1864). Så följde Hans Johansson (1821-1904) gift 1843 med Maria Catarina Persdotter från Mickelsgårds 395 VN (1822-64). De fick tio barn, varav tre dog i mycket tidig ålder. År 1873 tog Johan Hansson (1844-1929) gift 1873 med Anna Nilsdotter från Hallbjärs 619 RL (1847-1923) över och de fick åtta barn. På 1910-talet blev sonen Hans Johansson (1874-1943) gift med Hulda Johansson från Hallbjänne 690 LJ (1881-1963) ny bonde. Sedan övertog sonen Axel Johansson (1912-92) gården men gifte sig 1970 till Mickelgårds 181 OO. Själva bostaden med tomt såldes som fritidshus till Björn och Barbro Ekvall från Uppsala. Gården har nu överlåtits till barnen.