Gangvide 505 (1:8) JO

Till en början låg det här bostället ca 150 m sydväst om Gangvide gård på mark som tillhörde Bomunds i Hammaren. Den förste innehavaren var sjömannen Göran Nilsson från Bomunds i Hammaren 2:2 AN (i dag Hallbjänne 695) (1782) gift 1806 med Helena Jansdotter från Öland (1780-1838). Nilsson tog sig namnet Sandell. Det är oklart var Sandell tog vägen men Helena gifte i varje fall om sig 1818 med en soldat från Småland som inflyttat till När, Samuel Lönngren (1755-1835). När paret avlidit 1835 respektive 1838 blev stället avfolkat. Men omkring 1850 bosatte sig Olof Närstrand från Smiss 602 YL (1826-69), som var sockenskräddare, och Maria Elisabet Persdotter från Mickels 329 RJ  (1826-1906) i stugan som flyttades ytterligare 150 m åt sydväst i Bomunds äng. Stället övertogs sedan av mågen Jakob Petter Pettersson från Bomunds i Hammaren 514 AP (1849-1930) gift 1878 med dottern Olivia Olofsdotter (1853-1929). Vid laga-skiftet övergick den här delen av ängen till Mickels 603 VL och stugan flyttades på nytt till sin nuvarande plats. År 1919 blev tomten avstyckad som egen lägenhet. Efter sonen Oskar Jakobsson (1879) gift två gånger först med Alida Jakobsson från Mårtens i Garda (1882-1929) och sedan Augusta Pettersson (1889) inköptes bostället 1931 av Josef Olsson från Mickelgårds 181 OO (1899-1988) och Elin Högkvist från Fårö (1904-2001). Josef blev sedan hemmansägare genom att han övertog ett ställe vid Bomunds i Hammaren 697 PO men bodde kvar i huset. Josef och Elin flyttade 1986 till Visby och barnen blev ägare men sålde huset, som nu ägs av Peter och Marita Swanberg.

397830 an bo 01a 015.600 539x800 - Gangvide 505 (1:8) JO
Kristian Nilsson Bomunds i Hammaren 510, född 1902 vid Hägdarve 110; och Josef Olsson Gangvide 505, född 1899 vid Mickelgårds 181, slaktar grisar vid Gangvide 505.