Liffor 259 (1:6) EJ

Halva Liffor köptes 1779 av Bengt Johansson vid Rikvide JL (1745-86) men det är oklart om han bodde på gården eftersom han också hade sin hempart att ta hand om. Han dog ung 1786. Hans änka Gertrud Cristensdotter från Linde (1748-1814) gifte året därefter om sig med Anders Hansson från Maldes 330 EnP (1757-95) och tog Liffor i besittning. Men inte heller Anders blev särskilt gammal utan dog 1795. Parten gick då till styvsonen Johan Bengtsson född vid Rikvide JL (1776-1853) gift med Beata Tomasdotter från Burge i Rone (1782-1845). Johan levde till 1853 men familjen drabbades under den här tiden av många olyckor. Äldste sonen Johannes (1805-26) gift 1826 med Dorotea Eriksdotter från Medebys i Lye (1800-42) drunknade vid fiske bara tre månader efter bröllopet. En nyfödd son dog efter kort tid. Dorotea gifte 1829 om sig med Nils Larsson från Hemmor 902 JO (1803-40). Men även han drunknade vid fiske i oktober 1840. Själv dog Dorotea 1842. Kvar var bara dottern Anna Nilsdotter 17 år gammal (1836-62). År 1849 skedde en delning så att hälften gick till mågen Elias vid Bosarve och den andra hälften till Nils Eriksson vid Rotarve i Lye. Men ingen bodde på gården. Anna Nilsdotter gifte sig 1855 till Hemmor 812 RL och hon ärvde senare den Liffor-del som Rotarve-Nils förvaltat. Under några år – 1884-88 – bodde en av Annas söner Anton Larsson (1858-1923) på gården men flyttade tillbaka till Hemmor. Ny ägare blev Oskar Kullander från Hallsarve 196 IN (1859-1942) som varit i USA 1881-87 men som återvänt och gift sig 1887 med Elisabet Hansdotter från Allmunds 872 KH (1867-1932). Näste ägare blev sonen Oskar Kullander (1888-1966) som dock efter sitt giftermål 1916 flyttade till hustruns hem vid Hallute 144 GK. Under en tid drevs bägge parterna som ett jordbruk. År 1942 kom näste ägare då Emil Jakobsson från Bosarve 166 HN (1900-93) gift med Helga Häglund från Mickels 607 OH (1904-91) tog över gården. Sedan 1978 ägs gården av sonen Nils Hägring och sambon Kerstin Lindberg.