Bote

På Hammaren i När låg från 1870-talet en gård i närheten av Gardabornas fiskeläge Hammarnäs som lydde under Bote i Garda socken.  Men 1952 överfördes gården till en fastighet som fick namnet Bote  i  När socken. (För gårdens historia se Bote 556 (1:1).