Hemmor FJ

Den förre bonden vid Bomunds i Burgen 810 JK, Israel Bertelsson-Salmberg (1817-92) skapade ca 1855 ett boställe på ofri grund som tillhörde Bomunds 150 m SO om dagens Hemmor 920 tillsammans med sin hustru Margreta Maria Rodin (1822-1904). Israel avled 1892 och då tog sonen Fritiof Jakobsson (1866-1951) gift 1887 med Anna Stenbom från Tystebols i Stenkyrka (1859-1937) över. I samband med att olika parter vid Hemmor styckades i början av 1890-talet köpte Jakobsson en bit mark av dessa som man vid laga-skiftet fick placerade runt omkring bostället. Men hela parten avvecklades 1919 och Jakobsson köpte gården vid Siglavs 848 KGJ och flyttade dit. Jordarna vid Hemmor övertogs av andra bönder från Hemmor och byggnaderna revs 1922.

LJ Sm L01 001 NEW 200x141 - Hemmor FJ
Hemmor FJ: Ett numera rivet hus i Hemmor nära Herta:från vänster förmodligen Elmar Johansson, född 1893, som senare övertog en annan gård, Hemmor 922 och var far till Lasse Jakobsson Smiss 604; systern Ester, född 1898, och senare gift med Karl – Jumbo – Pettersson Rikvide 525; mor Anna, född Stenbom från Stenkyrka; Fritjof Johansson, född 1866; dottern Selma, född 1889 och gift i Burs; samt eventuellt Oskar Jakobsson, född 1901 och senare ägare till Siglajvs 848