Maldes 328 (2:1) VL

Nils Sönessons andre son Jöran Nilsson (1658-1722) gift 1690 med Gertrud Larsdotter från Hallbjärs (1660-1738) blev under 1690-talet bonde på denna del. Dottern Lisbet Jöransdotter (1692-1764) gifte sig 1711 med Lars Hansson, som var bonde fram till omkring 1730. Därefter kom Lisbets bror Nils Jöransson (1699-1766) gift 1723 med Brita Mårtensdotter från Halor i Rone (1697-1754). I början av 1740-talet skedde en delning av egendomen så att Nils Jöransson i fortsättningen bara hade ¼ av hemmanet. En annan del bildade parten Maldes 334 EG. Näste bonde blev sonen Nils Nilsson (1731-90) gift 1752 med Annika Olofsdotter från Gerete i Fardhem (1726-53). Men Annika avled redan 1753 och Nils gifte 1754 om sig med Gertrud Persdotter från Botels i Lau (1734-1808). Även näste bonde hette Nils Nilsson (1768-1803) som 1792 gifte sig med Anna Catarina Cristensdotter från Vänge (1771-1810). År 1803 blev ett dystert år för Maldes då tre unga bönder drunknade, bland dessa bonden på Maldes 328 VL Nils Nilsson. Sex barn blev faderlösa och den yngste pojken var bara 12 dagar gammal. Änkan Anna Catarina gifte om sig 1806 med Nils Persson från Gerete i Rone (1776-1821) men både hon och hennes man dog ganska unga. Det blev Nils Nilssons äldsta dotter, Anna Gertrud Nilsdotter (1793-1848) med sin man från 1819 Johan Fredrik Pettersson från Suderbys i Västerhejde (1791-1864) som på 1820-talet övertog gården medan en av Anna Gertruds bröder fick en egen part Maldes NN, som senare upphörde. Eftersom de inte hade några egna barn tog man ett syskonbarn Catarina Hafdell från Maldes PLH (1826-1914) som fosterbarn som tillsammans med sin man Lars Persson från Kauparve i Lau (1816-93) övertog parten i slutet av 1840-talet. År 1871 uppfördes ett nytt stort bostadshus i närheten av det gamla. Den äldste sonen Johan Larsson (1851) gift 1878 med Maria Mårtensdotter från Kärna i Burs (1854) lyckades inte så bra som bondfolk utan tvingades göra konkurs och emigrerade till USA 1882. Den gamle Lars Persson fick åter överta jordbruket. I början av 1890-talet finner man Lars Larsson (1866-1936), som var yngre bror  till Johan Larsson, och gift med Anna Olofsdotter från Mannegårda i Lye (1864-1946) som brukare av gården. Han efterträddes på mitten av 1930-talet av sonen Vilhelm Larsson (1895-1988) gift med Märta Olsson från Öndarve 880 OO (1903-72). Ägare blev på 1980-talet dottern Inga Dahlkvist, som är född på gården (1934-2009) och 1960 gifte sig med fiskaren Gustav Dahlkvist från Smiss 523 ED (1925-96). Sedan 2010 ägs gården av Daggan Stamenokovic och Mari Karlsson som är fastboende och äger företaget Novoton AB som bedriver musik- och multimedieproduktion samt grafisk formgivning.