Hallute 146 (1:22) IO

År 1895 bosatte sig arbetaren Anton Pettersson från Gangvide PP (1855-1929) och hustrun Augusta Höggren från Vike i Östergarn (1864-1940) på mark som då tillhörde Alvare. Pettersson kunde bli bonde genom att köpa en bit åker från Hallute. Därefter kom mågen Oskar Jakobsson från Dalbo AJ (1892-1961) gift 1917 med Agda Pettersson (1897-1972). Oskar blev småbrukare och klockare och nådde lätt kyrkan via en spång över ån. Alla fyra söner som tagit sig namnet Dunstrand flyttade från socknen men dottern Amalia ”Malla” Jakobsson (1928-2008) gifte sig 1945 med Ivar Olsson från Ålarve i Rone (1924-98), vars mor kommit från Liffor 259 EJ. Sedan Amalia avlidit 2008 har gården sålts som fritidshus till en familj som bor i Danderyd utanför Stockholm.