Mickelgårds 189 (1:12) YM

Den förste ägaren var smeden och fjärdingsmannen Petter Karlsson från Hallute 134 KÅN (1850-1919) gift med Antonette Teresia Romdahl från Hallute 144 GK (1849-1919). Smeden köpte 1898 en liten hemmansdel från Maldes och var bonde en tid men jorden såldes sedan. Bägge makarna dog 1919. Näste ägare blev mågen Gustav Norrby från Stockholm (1895) gift med Hilda Karlsson (1889). Norrby arbetade som målare medan Hilda drev en affär i hemmet. Sonen Harald Norrby har blivit en erkänd Gotlandsmålare. Familjen flyttade till Visby 1939 och huset såldes då till Ragnar Florström (1912) och hans maka Signe Gustavsson (1914) som flyttade in från Etelhem. Men redan två år senare fick huset nya ägare då Hilding Johansson från Galtungs i Burs (1912) och Astrid Larsson från Smiss 610 AL (1917) tog över. Några år senare köptes huset av Yngve Molin från Martebo (1927) gift 1954 med Gerd Karlsson från Mattsarve i Lau (1935). Molin arbetade som smed hos Reinhold Pettersson vid Hallute 305 RP. När familjen flyttade 1963 köptes huset som fritidshus av rektor Sven-Olof Sjöstedt från Uppsala. I dag bor sonen Magnus Sjöstedt en stor del av året i huset.