Bomunds i Burgen 806 (1:14) AP

Vid storskiftet 1833 ägdes gården av Hans Larsson från Hallbjärs 613 JL (1799-1865) som var gift med Anna-Stina Jönsdotter från Folke 845 BS (1807-46). Men de flyttade några år senare till Dalbo och efterträdes av Jöns Jönsson från Hemmor 906 KZ (1803-75) och Margareta Elisabet Cristoffersdotter (1808-71) från Bomunds i Burgens gård. I början av 1860-talet tog sonen Johan Nils Jönsson (1836-1909) gift med Greta-Lisa Persdotter från Utalskog i Alskog (1844-1922) över.  I mitten av 1880-talet tvingades emellertid Jönsson uppge egendomen som övertogs av länsman Svallingson. Omkring 1890 förvärvade Karl Pettersson från Gervalds i Sanda (1853-1941) gift med Katarina Andersdotter från Rone (1852-1936) den här delen och var under några år ägare till halva Bomunds. Den andra delen såldes och sonen Herman Pettersson (1889-1972) övertog den kvarvarande parten. Han var gift med Elin Persson från Dalbo 460 JP (1893-1969). Sonen Axel Pettersson (1925) gift med Elsie Larsson från Lindarve i Burs (1922) blev näste ägare. Men 1972 sålde de gården och flyttade till Burs. Marken uppgick i Bomunds i Burgen 802 IP och tomten med huset blev fritidshus för Ulla Hallroth från Visby. År 2007 sålde hon huset.