Hemmor 934 (1:37) KB

När problem uppstod vid Hemmor 905 AL år 1850 flyttade förre bonden Johan Romin (1793-1876) och hans maka Juditta (1793) ner till strandvägen och fick en liten tomt att bosätta sig på. Vid Romins död 1876 övertogs stället av tunnbindaren Olof Klintberg från Östergarn (1830-1903) och hans hustru Katarina Maria Bringsell född vid Hemmor 905 AL (1842-97). Dottern Julia Olofsdotter (1873-1949) gifte sig 1902 med Lars Bergman född vid Bjerges i Lau (1862-1951)  som kunde överta några mindre gårdslotter så att man kunde bilda ett småbruk. Eftersom man inte fick några egna barn tog man två fostersöner varav Knut Bengtsson född i Stånga (1916-2003) och gift 1938 med Elsa Stuxgren från Fie i Lau (1917-2004) tog över parten 1943. Bengtsson var byggmästare men köpte 1970 in parten 920 LJ vilket gjorde att han kom att inneha en stor del av den gamla Hemmor gårds mark. När sonen Göran Bengtsson övertog Hemmor 920 LJ flyttade föräldrarna till denna gård. I dag är huset fritidshus.