Smiss 616 (1:29) KL

Lars Johansson, som föddes vid Rikvide 625 GJ (1834-92) och som 1863 gifte sig med Cajsa-Lisa Holmér från Närsholm (1832-1913) bosatte sig på ”Mjölbingen”, en backe vid Rikvide. I mitten på 1870-talet köpte ”Lars-Jo” halva den del av Smiss som blev kvar sedan Olof Mattisson 1797 fått sig tilldelad den del som senare blev Smiss 610 AL. Hemskiftet av Smiss blev placerat här omkring en bebyggelse som rätteligen tillhörde Rikvide men som sedan blivit Smiss. Gården har sedan innehafts av fem generationer. År 1892 övertog Johannes Larsson (1864-1941) gift med Anna Häglund från Alvare 435 BS (1872-1953) gården efter sin far ”Lars-Jo” och de fick sex barn. Äldste sonen Karl Larsson (1901-68) som var gift med Agneta Fagerlund från Vormsö i Estland (1905-98) uppförde ett nytt boningshus 1956 och efterträddes vid sin död 1968 av sonen Karl-Olle Larsson (1936-2002) som 1965 gifte sig med Ulla-Britt Hederstedt från Havdhem (1939-2005). Sedan 1992 ägdes gården av dottern Petra Larsson, som bor i Väskinde. Men år 2018 köptes gården av ett par från Lidingö.