Husarve EJo (1:11) (Bosarve 427)

Gården uppkom som en part i Husarve gård. Den förste ägaren var Rasmus Rasmusson född vid Matisse JP (1726-1802) gift 1755 med dottern på Husarve 184 AV Anna Holgersdotter (1731-1806). Paret fick brudens halva födelsepart och en ny Husarvepart tillkom. Sonen Per Rasmusson (1761-1811) gift 1785 med Catarina Larsdotter från Botels i Lau (1763-1846) tog över i slutet av 1780-talet. Men Per dog ganska ung och änkan gifte om sig till Änges i Burs men blev änka också där och flyttade tillbaka 1821 och dog 1846. Ny bonde efter Per blev sonen Hans Persson (1793-1844) gift 1816 med Brita Maria Isaksdotter från Änges i Burs (1792-1848). Under familjens tid storskiftades Husarve och deras part fick förbättrat utrymme. Men 1844 omkom bonden i samband med strömmingsfiske. Sonen Hans Hansson (1820-84) gift 1845 med Lena Catarina Olofsdotter från Frigges 342 SL (1817-93) tillträdde och överlät en del av parten till sin svåger vid Frigges 342 SL. Vid laga-skiftet 1899 blev bonden Lars Olofsson från Snausarve i Lau (1840-1928) gift 1870 med dottern på gården Dorti-Maria Hansdotter (1847-1934) ålagd att flytta till sitt nya skifte 500 m åt nordväst. Det fanns en dotter i huset Hilma Larsdotter (1871-1946) som 1895 gifte sig med Per August Jonassson från Torsås i  Småland (1860-1921) som tillträdde 1906. Från 1924 var sonen Emil Jonasson (1897-1979) gift 1928 med Vendla Mårtensson från Galtungs i Burs (1900-70) bonde på gården men när Emil dog 1979 förvärvades gården av Bengt-Rune Nilsson och hans maka Gudrun vid Bosarve 166 HN. Gården blev då en del av Bosarve och när Bengt-Rune och Gudrun för några år sedan överlämnade släktgården till dottern och mågen flyttade man in i Bosarve 427.