Pilgårds 370 (2:1) EL

Eric Magnus Djurman från Västervik (1779-1846) gift 1803 med Lovisa Charlotta Persdotter från Follingbo (1783-1840) blev bonde på Pilgårds år 1818 och stamfar för den släkt som kom att äga gården i över 100 år. Sonen Johan Djurman (1808-77) gift 1830 med Magdalena Olofsdotter från Öndarve 853 LT (1812) utvidgade ägorna med en andel från en Dalbopart. I slutet av 1860-talet tog sonen Karl Djurman (1837-77) gift 1862 med Sofia Jönsdotter från Bomunds i Burgen 806 AP (1838-1914) över. Karl dog ung men änkan kunde ha kvar gården. Laga-skiftet innebar en stor ägoförändring för Pilgårds. Man förlorade Storänget öster om Andarve men fick i stället ett sammanhängande område söder om landsvägen som innefattade den gamla exercisplatsen Öndarve-rum. Flera småställen hamnade nu på Pilgårds ägor medan själva gården blev delad i tre fastigheter genom att arvingarna till Karl Djurman skulle ha var sin bit. Ägare till den största delen blev sonen Johan Djurman (1864-1926) medan modern Sofia och brodern Oskar (1872-1952) som kallade sig  Karlsson hade var sin liten del i hemmanet. När Sofia gick bort fortsatte de två bröderna som gemensamma ägare till Pilgårds. Bröderna var ogifta och 1926 överlät de gården till en ny ägare Edvin Nilsson från Öndarve 853 LT (1895) gift med Alma Bjärman från Flors i Burs (1900). Johan dog 1926 medan Oskar levde kvar vid Pilgårds till 1952. År 1959 sålde paret Nilsson gården och flyttade till Buttlegårda i Buttle. Ny ägare blev Elias Larsson från Frigges 342 SL (1909-72)  som hade haft Pilgårds 390 LO och nu slog ihop jordarna till en brukningsdel. Hustru sedan 1935 var Annie Larsson som vuxit upp på Pilgårds 390 LO (1915-94). Elias Larsson avled 1972. År 1980 övertog sonen Roland Larsson och Carin Jonasson från Lärbro gården.