Matisse 188 (1:20) HN

År 1762 kom Johan Nilsson från Hejde (1736-91) för att arbeta vid den fiskeriverksamhet som bedrevs vid Liffor gård. Ett år senare gifte han sig med Malena Olofsdotter från Smiss i Garda (1727-99) och de var de första som bosatte sig i Norderhagen på vad som i dag är Matisse 188 HN. År 1777 gifte sig Rasmus Jöransson (1751-1807) från ursprungsparten till Matisse med Anna Håkansdotter från Gårdsby i Fardhem(1750-1820), som var syster till bonden på Matisse 247 ON. De bosatte sig också i det lilla bostället och Rasmus, som tog sig namnet Mattsin, försörjde sig som skräddare. Johan och hans hustru dog och då flyttade en änka från Hallbjärs NS, Valborg Tomasdotter (1750-1830) in.  Valborg dog 1830 och sedan stod stället obebott i tio år. Då flyttade Lars Dahlkvist från Galls JH (1811-76) och Maria Lönngren från Gangvide 505 JO (1815-99) in men när en av sönerna på Matisse 247 ON, Clas Oscar Tomasson (1833) bildade familj fick han gården som hemmansdel och flyttade in som bonde medan Dahlkvists flyttade ut på ”Vadi” till Bomunds i Hammaren 549 HK. Clas Oscar tog sig namnet Nyberg och gifte sig 1856 med Lena Catarina Timoteusdotter från Källunge (1830-1910). Mellan 1867-72 var Nyberg ordförande i kommunalnämnden men år 1873 for Nyberg till USA och Lena Nyberg blev ensam kvar på gården till 1910 då hon dog. Året därefter kom en ny ägare från Rone. Det var Alfred Pettersson född vid Rikvide 625 KP (1880) gift med Albertina Falk från Östergötland. År 1916 for den familjen till USA. Under ett antal år bodde sedan personer från När som arrendefolk i huset. På 1930-talet köpte Hugo Nilsson från Hägdarve 110 AN (1898-1965) gift 1929 med  Adla Pettersson från Bosarve 178 KP (1903-67) gården men när Hugo dog 1965 såldes parten. Jordarna gick till Hägdarve 403 HP medan det avstyckade bostället år 1971 köptes av Tord Billsten från Skåne och hans hustru Katarina- från Norberg i Västmanland, som var lärarinna i När. År 1978 köptes sedan gården av Hans Olsson från Hölö i Södermanland (1940) och Karin Nilsson från Härnösand. Under ett antal år bodde sedan Karin, som nu kallar sig Myhrgren, ensam kvar på gården. Men i slutet av 2015 flyttade hon och gården ägs nu som fritidsbostad av en familj från Saltsjobaden.

AnKr 01L 037 - Matisse 188 (1:20) HN
Sigvard Nilsson född 1944 vid Mattise 188