Hallute 311 (1:24) BB

Stället uppfördes av smeden Frans Larsson från Tuna (1861) gift 1895 med Maria Jakobsson från Bolarve i Hejdeby (1869). Larsson hade sin egen smedja men omkring 1900 köpte Närs Kommun byggnaden och familjen flyttade bort. Vid styckningen av Hallute 149 ASc år 1919 blev tomten avsatt som egen lägenhet. Kommunen använde huset som bostad åt den barnmorska som tjänstgjorde i När. Den senaste av dem blev Beda Björkman från Hälsingland (1888-1975), som började som barnmorska i När 1916 och arbetade ända in på 1950-talet. År 1939 köpte Beda bostället för egen del. När hon dog 1975 köptes huset av Marianne och Håkan Sventelius som först hade huset som fritidshus men som flyttade in som fastboende 1985. Tre år senare flyttade de dock till Burs. Under många år ägdes huset av vårdbolaget Hattstugan. År 2005 köptes huset av Gunvor Furu och 2008 av Rolf och Ann Kristin Forsman. Nuvarande ägare är sedan 2012 ett par från Uppsala. I folkmun kallas dock huset fortfarande ”barnmorskans”.