Hallute 130 (1:15) AN

Förre fyrmästaren i Östergarn Daniel Alfengren från Bunge (1812-1904) gift med Elisabet Krokstedt (1837-1903) kom i slutet av 1880-talet till När och byggde ett boställe i Hallute Ekåker samt köpte en hemmansdel från Hallute 124 AH. Lagaskiftet placerade marken kring bostaden och därigenom kom Alfengren att bo på egen mark. Han avled 91 år gammal 1904. År 1913 blev trädgårdsmästaren Karl Johan Johansson från Väse i Värmland (1862) gift 1900 i USA med Karolina Boberg (1871) från Mickels LB ny ägare. År 1915 återvände de dock till USA men fortsatte att äga fastigheten i mer än tio år. Näste ägare blev skolläraren Otto Nordström från Mickels i Vall (1857-1938) som tjänstgjort i När sedan 1881. Han var dessutom räkenskapsförare i sparbanken i drygt 40 år och ledande i flera kommunala organ. År 1938 avled han ogift. Han efterträddes av sin brorson Axel Nordström från Vall (1904-91) gift 1935 med Margit Pettersson från Sigdes i Burs (1904-83). Axel övertog sin farbrors uppgift i sparbanken och svarade även han för räkenskaperna i drygt 40 år. Dessutom inrättades Närs poststation i hemmet och han förestod den i över 30 år tills den lades ned 1968. År 1992 övertogs huset av Allan (1933) och Doris Nilsson (1936-2018) från Alvare 441 VN sedan de överlämnat sin gård till sonen Janne Nilsson.

MB 07A 035 Hilda Alvhild Hilda Lovisa 538x800 - Hallute 130 (1:15) AN
Bilden tagen framför det lilla huset som ligger till vänster när man kommer fram till Hundtorget från kyrkan. Ett hus som flyttats från Allmunds 866 i slutet av 1930-talet. På bilden från vänster Hilda Olsson Mickelgårds 177 tvärs över vägen (1896). Alfhild Jakopbsson Haltarve 213 (1906), född salmberg vid Hallute 173. Hilda Karlsson, hushållerska hos skolmästaren Otto Nordström Hallute 130, där Allan och Doris bor idag och som bodde i det lilla huset. Lovisa Salmberg Hallute 173 där Viola bor idag (1883), född i Lau.
446416 mb a4 007.600 - Hallute 130 (1:15) AN
Bilden föreställer det lilla huset på vänster sida om man kommer till Huntorg från kyrkan: Huset låg ursprungligen i Allmunds (Allmunds 866) och ägdes av Josef och Elin Alkvist men efter 1933 flyttades det till sin nuvarande plats och blev bostad för hushållerskan på Hallute 124, Hilda Karlsson.
446403 hn a01 035 o nordst m hallute hermanna pettersson anlade tradgarden 610x800 - Hallute 130 (1:15) AN
PÅ 1930-talet inrättades posten i Hallute 130 nära ”Huntorget” och ägaren Axel Nordström, född 1904 i Vall, var föreståndare för poststationen i över 30 år tills den lades ner på 1960-talet. På bilden syns Axels farbror Otto Nordström, född 1857, som var skolmästare i När skola mellan 1881 och 1919. Nordström som tidigare bott i skolan köpte huset 1915 när de dåvarande ägarna flyttade till Amerika. I dag ägs huset av Allan och Doris Nilsson som i början av 1990-talet överlämnade sin gård Alvare 441 till sonen Janne Nilsson.