Alvare 447 (1:2) EJ

Jakob Persson (1669-1717) gift 1698 med Gertrud Jakobsdotter från Änggårda i Rone (1672-1743) övertog skötseln av gården 1701. Från 1722 blev mågen Hans Larsson från Uggårda i Rone (1691-1737) gift med Brita Jakobsdotter (1699-1775) ny bonde på parten som omfattade halva hemmanet. När Hans dog 1737 fick svågern Per Jakobsson (1707-80) överta parten och när systern Brita Jakobsdotter gifte om sig 1740 delades parten i två lika hälfter och den nya Alvare 435 BS uppstod. Per Jakobsson, som varit gift med Annika Persdotter från Mattsarve i Lau (1713-59), gifte om sig 1759 med Catarina Nilsdotter från Bols i Havdhem (1717-1800) när den första hustrun avlidit. Sonen Jakob Persson (1751-89) gift 1778 med Anna Rasmusdotter från Näs (1751-1800) blev ny ägare till parten. När Jakob avlidit 1789 gifte änkan om sig med Jakob Jönsson från Mickelgårds 181 OO (1760-1837). Men Anna dog 1800 och då gifte Jakob Jönsson om sig och flyttade till sin nya hustrus gård Tiricker 824 AO. Det blev styvdottern Anna Catarina Jakobsdotter (1779-1836) som gift sig 1801 med Lars Larsson från Bondarve i Burs (1771-1844) som övertog gården. Men några decennier senare drabbades gården av olycka när den nye bonden Jakob Larsson (1810-38) bara tre år efter sitt bröllop 1835 med Birgitta Jöransdotter från Ammunde i Burs (1813-87) omkom under fiske. Änkan gifte om sig med Nils Nilsson från Mickels 607 OH (1811-81) som blev ny bonde på gården. I mitten på 1860-talet övertogs gården av sonen Olof Nilsson (1841-1919) och hans hustru Fredrika Olofsdotter från Bolarve i Garda (1835-1916). De fick inga egna barn men tog en av Olofs brorsdöttrar Vendla Nilsson från Rovalds 869 PH (1891-1962) som fosterdotter. Vendla gifte sig 1916  med Emil Nilsson från Forssa i Hejde (1879-1956). De fick inte heller några barn utan det blev en son till Enar Jakobsson från Gläves i Burs (1907-36) gift med Olga Pettersson från Hemmor 928 OL (1910-89), som anställts för att arbeta vid gården, som övertog denna på 1960-talet. Denne son hette Erik Jakobsson (1934-2005)  och var gift med Viola Enekvist från Vamlingbo. År 1994 övergick gården till sonen Roland Jakobsson. Marken är utarrenderad.

HH 03L 003 800x590 - Alvare 447 (1:2) EJ
Foto av Alvare 447 EJ taget omkring 1918. Från vänster Emil Nilsson från Hejde (1879-1956), gift 1916 med Vendla (nr3), Olof Nilsson (1841-1919), Vendla Nilsson (1891-1962) född vid Rovalds 869 PH och fosterbarn vid Alvare, okänd, Olga Pettersson från Hemmor 982 OL (1910-89, piga vid Alvare som 1930 gifte sig med Enar Jakobsson fån Burs och vars son Erik Jakobsson övertog gården och gifte sig med Viola Enekvist. Idag ägs gården av Erik Och Violas son Roland Jakobsson.