Hägdarve 106 (1:19) EK

År 1901 slog sig snickaren Petter Pettersson född vid Dalbo 474 HT (1835-1915) och hustrun Olivia Johansdotter född vid Hägdarve 110 AN (1851-1919) ner i det nybyggda huset samtidigt som man fick en gårdsdel från hustruns part. År 1902 fick man ytterligare en liten bit Hägdarvejord. Sonen Adolf Petersson (1878-1950) gift 1909 med Elin Smitt från Vänge (1879-1957) tog över och verkade som handelsagent för olika varor. Näste ägare blev 1955 förre bonden Hjalmar Tomsson från Öndarve 853 LT (1902-55) med hustrun Linnea Nilsson (1907-97). Tomsson arbetade som skötare av ett stationärt tröskverk med avled 1955 efter att ha fått brinnande bensin över sig. År 1957 inköptes gården av Erland Kristiansson från Hallute 303 VK (1927) vars far hade haft kvarnrörelsen vid Hallute. Erland var sedan 1947 gift med Annie Larsson från Smiss 610 AL (1922-2013) som avled härom året. Erland bodde sedan ensam kvar i huset, som såldes 2018 till Robin Dellevik från Nickstjups 231.

LO A 07 Svea Pettersson g. Niklasson m Gunnel Olsson 800x592 200x148 - Hägdarve 106 (1:19) EK
Svea Pettersson (1910)född vid Hägdarve 106 EK g. Nicklasson med Lennart Olssons storasyster Gunnel Olsson (1930)gift till Stockholm.
AnKr 03 001 Erland Kristiansson gör i ordning rusor vid Nätbodar 200x130 - Hägdarve 106 (1:19) EK
Erland Kristiansson gör i ordning rusor vid Nätbodar.
Kortet taget av en från Folkan på Hemse 1988