Folke 537 (1:21) KK

Denna Folke-part kom till genom avstyckning 1920. Men före laga-skiftet tillhörde marken Öndarve gård och från 1870-talet hade skomakaren Lars Larsson-Dalkvist från Matisse 188 HN (1848) sin bostad här i Öndarve Nylunde och var gift med Anna-Stina Andersdotter från Rikvide 525 KP 1844). År 1882 for skomakaren till USA och resten av familjen följde efter honom 10 år senare. Från början av 1900-talet bodde här Karl Karlsson från Lau (1859-1942) och hans hustru Lena Viberg (1860-1940) från en Mickelspart som i dag tillhör Lau – Mickels JV. Sonen Karl Karlsson (1904-94) gift med Astrid Sjöpilt från Lau (1906-78), dotter till båtsmannen Karl Sjöpilt, övertog i slutet av 1920-talet den lilla jordlotten efter sin far och försörjde sig som småbrukare och fiskare. Sedan 1972 ägs gården av målaren Tommy Kristiansson från Hägdarve 106 EK som sedan 1971 är gift med Karl Karlssons dotter Lisbet Karlsson. Tommy, som är ordförande i kyrkorådet,  och Lisbeth har en biodling på gården.