Öndarve 853 (2:1) LT

Mellan 1677-97 var Olof Jakobsson d.ä. (1639-97) bonde. Han var också kyrkvärd och ägde även en fjärdedel av Frigges som dock såldes av sonen Jakob Olofsson (1679-1712). Denne gifte sig 1700 med Barbara Mårtensdotter (1678-1763) men dog 1712. Barbara gifte 1713 om sig med Lars Jonsson från Folke (1685-1757). Deras enda barn Jonas Larsson (1716-58) gift 1736 med Helvig Larsdotter från Mickelgårds 395 VN (1712-86) övertog gården i början av 1740-talet men omkom i samma fiskeolycka som sin granne 1758. Men även denna part lyckades man friköpa för 70 daler. Sonen Lars Jonsson (1737-1813) var 21 år när han tog över efter sin fars olycka och gifte sig 1763 med Dorti Olofsdotter från Mickels 329 RJ (1745-1803). Äldste sonen Johan Larsson (1769-1806) tog över i början av 1800-talet men dog 1806. I en särskild notis anges han ha varit ”vansinnig”. Det blev brodern Olof Larsson (1771-1836) gift 1800 med Cristina Andersdotter från Siglajvs 848 KGJ (1781-1867) som tog över efter sin bror. Under hans tid verkställdes en tomtdelning varigenom parten fick sitt utrymme vid landsvägen och då uppfördes den manbyggnad som finns kvar än i dag. Men efter Olofs död 1836 kom en partsklyvning till stånd då en son fick en hälft som blev Öndarve 880 OO medan resten övertogs av mågen Sören Mattisson från Mickelgårds 395 VN (1799-1877) gift 1824 med Dorotea Olofsdotter (1801-67). När Öndarve 873 HO fick problem 1854 övertog man en del av den parten. År 1867 avled Dorotea i vad som påstods ha varit ett giftmord. Parten övertogs då av sonen Lars Sörensson (1825-77) gift 1864 med Anna Olivia Ronkvist från Alvare 1:8 SL (1834-96). Lars dog 1877 och en månad senare Sören. På hösten kom rättegången om det påstådda giftmordet upp och trots att det hade konstaterats arsenik i Doroteas lik kom inga fällande bevis fram. Sonen Anton Larsson (1869) gift 1895 med Hilda Larsdotter från Siglajvs 848 KGJ (1874) tog över ansvaret ca 1890 men flyttade några år senare till Siglavjs 848 KGJ och blev bondfolk där. Öndarvedelen försåldes sedan i olika omgångar. Parten inköptes 1899 av Oskar Palmberg vid Allmunds OP (1846-1937) och mågen Karl Nilsson från Atlings i Atlingbo (1866-1954) som 1900 gifte sig med dottern Karolina Palmberg vid Allmunds OP (1878-1943) sedan de vid lagaskiftet blivit skyldiga att flytta till ett område alldeles söder om Öndarve 853 LT. Nilsson hade förútom Öndarvedelen även en del av Allmunds och köpte 1913 en del av Haltarve. Näste ägare blev 1927 mågen Hjalmar Tomsson från Änges i Burs (1902-55) gift 1927 med Linnea Nilsson (1907-97). Tomsson var även fiskare. År 1955 tog sonen Lennart Thomsson (1930-97) gift 1951 med Nancy Eklund från Gnisvärd i Tofta (1925-97) över. I dag är gården fritidshus med en ägare från Bromma.

IMG 0008 800x432 200x108 - Öndarve 853 (2:1) LT
Flygfoto över Öndarve 853, somidag ägs av Göran Strandh från Bromma.
BT 01L 004 Thomsson 800x570 200x143 - Öndarve 853 (2:1) LT
Öndarve 853. Fotot taget 1918. Från vänster husbonden Karl Nilsson (1899), född i Atlingbo. Hans hustru Karolina Nilsson, född Palmberg vid Allmunds (1878), dottern Linnea (1907), gift Tomsson och som bodde kvar på gården. systern Karin Inga Kristina (1902), gift till Vamlingbo, okänd, därefter möjligen Karl Nilssons son från första äktenskapet Edvin Nilsson. Idag ägs gården av Göran Strand från Bromma.