Smiss 610 (1:13) AL

År 1797 fick Olof Mattisson (1769-1831) och hans hustru Cristina Persdotter från Mickels 329 RJ (1775-1836) den södra halvan av gården, som i dag är Smiss 610 AL. Inledningsvis bodde man tillsammans med resten av familjen i den gamla manbyggnaden men parterna hade varsin ladugård österut mot Hambryan. Senare byggde man en egen byggnad på den södra delen och ladugården flyttades till sin nuvarande plats. Olof efterträddes av sin son Per Olofsson (1799-1835) gift 1829 med Greta Catarina Nilsdotter från Visby (1801-60). År 1835 omkom Petter vid fiske i en svår snöstorm. År 1837 gifte änkan om sig med Rasmus Olofsson från Glose i Gammelgarn (1797-1874)). Näste bonde blev sonen från första äktenskapet Jakob Persson (1832-90) gift 1859 med Charlotta Holmér från Närsholm (1828-1926). I slutet av 1880-talet överlämnades gården till mågen Lars Larsson från Gangvide 503 AK (1852-1932) gift med Charlotta Jakobsdotter (1863-91) som dog efter bara nio års äktenskap. Vid laga-skiftet 1899 fick parten med Lars Larsson hela den gamla gårdstomten ända ut till vägen då den andra parten från 1797 upphört. År 1896 gifte sig Lars på nytt med änkan Greta Maria från Mickelgårds FL (1849-1915). På 1920-talet övertog sonen på gården Jakob Larsson (1890-1969) tillsammans med sin hustru, Anna Jakobsson från Heffride i Burs (1894), skötseln av Smiss 610 AL efter att en tid ha bott på Heffride . De efterföljdes 1953 av sonen Arne Larsson (1926-2012) och hans hustru från 1952 Judith Hansson från Lye (1928-2010). De inköpte jorden som tillhörde Rikvide 625 GJ och drev sedan dessa två gårdar i sambruk. Nuvarande ägare är sedan 1981 sonen Sören Larsson och hans hustru  sedan 1978 Solveig – Sola – Andersson från Roma. På gården bor också dottern Kristina Thomasson med barnen Agnes, Matilda och Emilia.