Mickels

Den första kända ägaren till Mickels är Mickel från cirka 1570. Under det följande seklet finns olika ägare angivna men i slutet av 1690-talet torde brukaren ha varit Frans Persson (1614-85) även om kyrkoherden i När, Georg Oxenvaldt, under några år står upptagen som ägare för att rädda Mickels från att bli kronohemman. 1685 begravdes Frans Persson och därefter köpte hans bägge söner Johan och Per Fransson var sin hälft av Mickels från Oxenvaldt för tillsammans 80 daler. Men de köpte också upp andra gårdsdelar, en fjärdedel av Frigges, halva Hallbjärs och 1/3 av Rikvide. Efter 1820 delas Mickels i tre parter.