Alvare

År 1570 nämns en Niells som ägare till Alvare och sedan förekommer andra namn under 1600-talet. Det är oklart var Alvare gård – eller som det tidigare hette Allfvere – ursprungligen låg. På 1701 års karta låg Alfvare gård på sin nuvarande plats men olika tecken tyder på att den tidigare legat närmare Husarve. Omkring 1700 torde gården ha delats i två parter där släkten efter Rasmus Persson (1648-1700) fortsatte på vad som i dag är Alvare 441 VN medan vad som troligen var hans bror Jakob Persson (1669-1717) bildade Alvare 447 EJ. Hemmanet klarade sig från att läggas under kronan så släkten måste ha haft det ganska bra. År 1749 utbröt emellertid en svår gårdsbrand som lade större delen av uthusbyggnaderna i aska. Att branden kunde få så stor omfattning berodde på att alla parter i gården var byggda så tätt i hop. Vid storskiftet 1815 fick därför Alvare 435 BS, som avstyckats från Alvare 447 EJ, ett åläggande att flytta 200 m i östlig riktning där den fortfarande ligger. Alvare 422 AT, som avstyckats från Alvare 441 VN, flyttade i mitten av 1800-talet frivilligt till norra sidan av landsvägen. Alvare 441 VN flyttade sin manbyggnad till en ny plats ute mot vägen medan Alvare 447 EJ låg kvar.

US 01A 021 Tröskning vid Alvare - Alvare
Tröskning vid Alvare: från vänster tröskmästaren Ture Nilsson Hägdarve 1:3, född 1914; Bertil Schüberg Alvare 435, född 1932; bakom honom Allan Nilsson Alvare 441, född 1933; Erik Jakobsson Alvare 447, född 1934; på huk framför honom Edvin Schüberg Alvare 435, född 1904 på Öland; bredvid honom Karl Pettersson Bomunds i Hammaren 526, född 1911; bakom honom längst bak Karl Larsson Smiss 616, född 1901; bredvid honom Valfrid Nilsson Alvare 441, född 1903; övriga okända