Folke 849 (1:17) AA

På 1880-talet flyttade Nils Mårtensson från en Husarvepart – NM (1834-1921) med sin hustru Anna Lena Jakobsdotter från Alvare 441 VN (1833-91) och bosatte sig på Folke 849 AA. År 1895 gifte sig dottern Hilma Nilsdotter (1864-1947) med Johan Alkvist vid Allmunds JA (1866-1942). Härifrån kunde man bruka sina Allmundsjordar och man köpte också några tunnland av en Öndarvepart medan själva boplatsen tillhörde Folke,. Sonen Ragnar Alkvist (1904-38), som var mycket duktig med motorer och mekaniskt kunnig, drev under 1920 och 30-talen en kvarnrörelse men avled redan 1938. Därefter sköttes gården under många år av änkan Anna Alkvist från Matisse 247 ON (1907-91). Sedan 1983 ägdes gården av sonen Sigvard Ahlkvist (1935-2018), som emellertid avled i slutet av 2018.