Dalbo 470 (1:45) JJ

Anders Olofsson (1664-1728) var bonde här 1697-1717 och var sedan 1692 gift med Catarina Jakobsdotter (1668-1730). Sonen Olof Andersson (1702-33) gift 1727 med Brita Persdotter (1699-1768) dog redan 1733 och då gifte änkan om sig med Olof Olofsson från Silte (1705-74). Under Olofs tid kunde parten år 1768 friköpas från kronan till ett pris av 60 daler. Han efterträddes av mågen Per Persson från Mattsarve i Lau (1731-1812) gift 1755 med dottern Magdalena Olofsdotter (1736-85). Därefter följde deras son Olof Persson (1761-1832) gift 1783 med Catarina Hansdotter från Botels 837 AJ (1761-1820). Catarina var jordegumma, dvs barnmorska i När från 1812. Dottern Malena (1784) var sedan 1802 gift med Per Persson från Mickels 329 RJ (1779-1823), som var tänkt att överta parten men omkom vid den fruktansvärda fiskolyckan 1823 när nio Närbor dog. Nu blev det i stället deras dotter Catarina (1805-80) gift 1824 med Jonas Gustavsson från Bosarve 168 AK (1800-81) som övertog parten i slutet av 1820-talet. I början av 1850-talet tog mågen Karl-Gustav Steffensson från Bosarve 178 KP (1824-68) och gift med Magdalena Elisabet Jonasdotter (1826) över. Men under de kommande åren drabbades gården av olyckor då två små barn tragiskt förolyckades innan Steffensson själv omkom vid fiske hösten 1868. Året innan drunkningen hade halva gården avstyckats till Liffor 267. Det blev svårt att behålla gården. Änkan hade parten i tio år och sedan övertogs den omkring 1878 av sonen Oskar Karlsson (1853). Men han hade den bara en kort tid innan han gifte sig och bosatte sig vid Liffor OK. Omkring 1885 köptes gården av Daniel Jakobsson som var bonde vid Fie i Lau. Han placerade sin måg Johan Johansson från Dalbo 485 KH (1855-1909) och gift med dottern Anna Greta Danielsdotter från Fie i Lau (1854-1932) på gården. På 1890-talet utökade Johan parten genom förvärv av mark från Galls. Gården har sedan gått i arv från son till son. Niklas Johansson (1881-1944) gift 1906 med Carolina Fredin från Hallsarve 253 KGP (1881-1954) följdes 1939 av sonen Johan Johansson (1909-88) gift 1937 med Gerda Johansson från Frigges 348 RJ (1909-91). År 1970 var det Nils Johanssons (1939) tur. Han var gift med Elisabet Pettersson från Sixarve i Burs (1943-2003). I dag är det sonen Christer Johansson som driver gården tillsammans med sin make Thord Karlsson.

chj 800x600 - Dalbo 470 (1:45) JJ
Flygfoto över Dalbo 470 därChrister Johansson och Tord Carlsson bor.
CrJ 04A 033 800x556 - Dalbo 470 (1:45) JJ
Gammal bild från Dalbo 470. Ägare i dag Christer Johansson
ChJ 05A 010 516x800 - Dalbo 470 (1:45) JJ
Gunilla Johansson (1940) från Dalbo 470 JJ med fin docka och katt somlagt beslag på dockvagnen.