Kulle 862 (1:2) AD

Hans Jönsson (1665-1729) gift med Margareta Larsdotter från Botels (1653-1737) var ägare av hela Kulle i slutet av 1600-talet men sedan delades gården i tre parter mellan Hans och hans två bröder. Hans efterträddes av sin son Lars Hansson (1702-43) gift 1726 med Catarina Mickelsdotter från Hallbjänne 684 BH (1703-31) och andra gången 1732 med Elisabet Nilsdotter från Frigges 342 SL (1708-46). När Lars hade avlidit 1743 gifte Elisabet om sig året därpå med Tomas Tomasson från Jakobs i Rone (1724-1806). Men bara två år senare avled Elisabet och Tomas gifte om sig med Anna Mickelsdotter från Laverse i Ardre (1719-1801). Efter Tomas följde i rad ytterligare tre Tomas Tomasson där den förste Tomas (1749-1805) gifte sig 1775 med Elisabet Persdotter från Jaxarve i Rone (1750-1832). Därefter följde sonen Tomas (1780-1835), gift med Katarina Persdotter från Matisse JP (1785-1863), som omkom under den svåra stormen 1835. Gården övertogs så småningom – 1845 – av en ny Tomas Tomasson (1816-90) gift 1843 med Anna Magdalena Larsdotter från Frigges 344 HJ (1822-1909). I början av 1870-talet övertogs gården av äldsta dottern Cajsa Maria Tomasdotter (1846-1925) och hennes man sedan 1872 Jakob Jakobsson från Botels 837 AJ (1841-1923). På 1880-talet fick Jakob överta även sin hempart vid Botels och behöll halvparten som blev en del av Kulle. Näste bonde blev sonen Karl – Kull-Kalle – Jakobsson (1878-1963) gift 1902 med Augusta Pettersson från Frigges 342 SL (1880-1955). Därefter kom 1937 mågen Artur Dahlgren född i Vike i Östergarn (1907-98) gift 1935 med dottern Hermanna Jakobsson (1909-2005). Artur och Hermanna flyttade 1981 till Hemse och då tog adoptivsonen Matti Dahlgren från Finland (1937-2009) och hans hustru Britt Hallqvist från Mickelgårds 302 GH över. Efter en skilsmässa blev Margit Hansén från Vamlingbo sambo till Matti. Sedan 2010 ägs gården av Rolf och Ann-Kristin Forsman som är fastboende.